3D och modellering

SketchUp

SketchUp

CAD-program för Windows/Mac. Skapa 2D ritningar, 3D modeller eller hitta 3D modeller i 3D Warehouse.
Ladda ner SketchUp här
När du har programmet installerat finns bra interaktiva övningar på
https://3dwarehouse.sketchup.com/collection.html?id=36e1fa0d054a15eecc725c514c21d975
SketchUp finns också i en "light version". https://app.sketchup.com/app

bild av logo för Blender

Blender

Ett program för modellering, riggning, animering, simulering och rendering mm. Här kan du skapa det mesta. Ladda ner från https://www.blender.org där det även finns tutorials. Se även Youtube, Sebastian Lague,
https://www.youtube.com/watch?v=DiIoWrOlIRw

Bild av logo för Tinkercad

Tinkercad

CAD där du bygger med block. Online på https://www.tinkercad.com. Lärresurser och övningar finns på deras sida.

Det finns även Tinkercad Circuits på samma sida. Där kan elektronik-kretsar byggas och testas. Finns även Arduino som kan programmeras.