Binär klocka

Binär klocka skapad i JavaScript och p5.js.

Använd vilken emoji som helst och gör klockan unik.  Klockan visar 09:18:xx
Bilden är en GIF så klockan visar inte rätt tid här men gör det annars. Kod hittar du här