Digital klocka av snögubbar

Digital klocka för vintertid skapad med Javascript och p5.js. Fonten är en massa snögubbar.

 Bilden är en GIF men rätt tid visas om koden körs. Koden hittar du här