Programmering

Här kan du hitta förslag på roliga appar och programmerings-exempel. Om du klickar på + bredvid Programmering i menyraden så når du sidor med bland annat "introduktion till p5.js" och "matematik med js" (JavaScript).

bild av micro:bit

Micro:bit

Micro:bit är en väldigt enkel dator som programmeras via en annan enhet (smartphone, iPad, PC etc.). Om du inte har en micro:bit så kan du programmera och köra programmet i den simulator som finns i flera av de redigerare som finns framtagna för micro:bit.
För att komma igång med JavaScript Blocks Editor har jag skapat en pdf som finns här.
Det finns även en pdf som beskriver de vanliga blocken i JavaScript Blocks editor.
En sida om micro:bit och elektronik hittar du i här
Om du vill koppla servomotorer till micro:bit finns tips och trix  i denna PDF
För fler resurser och code editors: http://microbit.org/

bild från mozilla

Mozilla Thimble

Thimble är en kodredigerare online som gör det enkelt att skapa och publicera dina egna webbplatser samtidigt som du lär dig HTML, CSS & JavaScript. Det finns projekt som kan remixas, många övningar och lektionstips.
https://thimble.mozilla.org/sv-SE/

Kodappar för barn

Scratch JR

Scratch Jr. Ålder 4+
Användargränssnittet finns  beskrivet i PDF som du kan ladda ner här

Scratch

Scratch från MIT

Finns på Svenska. Blockprogrammering med många möjligheter. Ladda ner eller online på https://scratch.mit.edu/ Svenska resurser på  https://www.iis.se/docs/iis-lararhandledning-scratch-151022.pdf
och
https://www.kodboken.se 

Matematikövningar med Scratch som jag gjort hittar ni här