Micro:bit

Micro:bit är en väldigt enkel dator som programmeras via en annan enhet (smartphone, iPad, PC etc.).

Om du inte har en micro:bit så kan du programmera och köra programmet i den simulator som finns i flera av de redigerare som finns framtagna för micro:bit.

Alla tutorials som finns här är skapade i editorn MakeCode editorn som är framtagen av microsoft. Programmeringen sker med block. Det går också att växla mellan bolck och kod i editorn.

Editorn hittar du här

För att komma igång med micro:bit har jag skapat en pdf som finns här.

Koppla elektronik till microbit

För att koppla elektronik till micro:bit kan en Edge Connector Breakout Board vara bra att ha. En breadboard och kablar behövs också. Vissa komponenter kan kopplas direkt till micro:biten med krokodilkablar medan andra behöver en breadboard.

En sida om micro:bit och elektronik hittar du i här

Fler av kopplingarna bygger på materialet som finns i Kitroniks Inventors kit. Malterial går att köpa på Elektrokit eller Lawicel

Servomotorer gör projekten än roligare

 

Om du vill koppla servomotorer till micro:bit finns exempel i denna pdf

För fler resurser och code editors: http://microbit.org/