Reglage med p5.js

Så roligt att koda med 💙 p5.js 💙 och se resultatet direkt på skärm

Koden för RGB-palett är skapad med p5.js editor och finns här

Koden för skala med kvadrater finns här