Servomotorer och micro:bit

Att koppla servomotorer till micro:bit gör att möjligheterna för vad som kan byggas ökar. En PDF med beskrivning av hur servomotorer kan kopplas i projekt med micro:bit och servo:lite board finns här.